Skelbiamas visuotinis narių susirinkimas

Pranešame, kad 2019 m. kovo 15 d. šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ visuotinis narių susirinkimas. Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

Stebėtojų tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
Valdybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
Paskolų komiteto ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
Vidaus audito tarnybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.
Auditoriaus ataskaitos pristatymas.
Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Pelno (nuostolių) paskirstymas.
2019 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Paskolų komiteto pirmininko atšaukimas.
Paskolų komiteto pirmininko rinkimai.
Paskolų komiteto nario atšaukimas.
Paskolų komiteto nario rinkimai.
Paskolų komiteto nario atšaukimas.
Paskolų komiteto nario rinkimai.
Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.
 

Susirinkimas įvyks 2019 m. kovo 15 d. 9:00 val., Green Park Hotel Vilnius, esančiame adresu Ukmergės g. 363, LT – 06327 Vilnius.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Gintautas Piragius, tel.: +370 527 22877, +370 610 10175, el. paštas gintautas.piragius@sauletaunija.lt.

2019 m. kovo 15 d. 9:00 val. neįvykus kredito unijos „Saulėgrąža“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2019 m. kovo 22 d. 9:00 val., Green Park Hotel Vilnius, esančiame adresu Ukmergės g. 363, LT – 06327 Vilnius, šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Kredito unijos „Saulėgrąža“ valdyba

Scroll to Top