Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

Pranešame, kad 2020 m. kovo 20 d. 9:00 val., Ukmerges g. 363, Vilnius, Green Park Hotel Vilnius šaukiamas visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Stebėtojų tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

2. Valdybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

3. Paskolų komiteto ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

4. Vidaus audito tarnybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

5. Auditoriaus ataskaitos pristatymas.

6. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

7. Pelno (nuostolių) paskirstymas.

8. 2020 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

9. Atestuoto auditoriaus ar audito įmonės rinkimai ir atlygio limito nustatymas.

10. Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

11. Stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimai.

12. Valdybos narių ir pirmininko rinkimai.

13. Paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimai.

14. Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Gintautas Piragius, tel.: +370 527 22877, +370 610 10175, el. paštas gintautas.piragius@sauletaunija.lt.

2020 m. kovo 20 d. 9:00 val. neįvykus kredito unijos „Saulėgrąža“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2020 m. kovo 27 d. 9:00 val., Green Park Hotel Vilnius, esančiame adresu Ukmergės g. 363, LT – 06327 Vilnius, šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Scroll to Top