Šaukiamas visuotinis narių susirinkimas

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad 2021 m. balandžio 16 d. šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1.      Stebėtojų tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

2.      Valdybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

3.      Paskolų komiteto ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

4.      Vidaus audito tarnybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

5.      Auditoriaus ataskaitos pristatymas.

6.      Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

7.      Pelno (nuostolių) paskirstymas.

8.      2021 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

9.      Atestuoto auditoriaus ar audito įmonės rinkimai ir atlygio limito nustatymas.

10.  Paskolų komiteto nario ir pirmininko rinkimai.

11.  Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.

Taip pat pranešame, kad dėl šalyje paskelbto karantino, o taip pat siekiant sumažinti COVID – 19 viruso platinimo galimybę susirinkimas bus organizuojamas raštu visais darbotvarkės klausimais užpildant Bendrąjį balsavimo biuletenį. Informuojame, kad dėl Bendrojo balsavimo biuletenio galite kreiptis į administracijos vadovą Gintautą Piragių tel.: +370 527 22877, +370 610 10175, el. paštu gintautas.piragius@sauletaunija.lt.  

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos, o su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, sprendimo dėl pelno paskirstymo projektu ir auditoriaus išvada kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Gintautas Piragius, tel.: +370 527 22877, +370 610 10175, el. paštas gintautas.piragius@sauletaunija.lt.

2021 m. balandžio 16 d. dėl nepakankamo kvorumo neįvykus susirinkimui, tos pačios darbotvarkės pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas bus šaukiamas 2021 m. balandžio 23 d.

Kredito unijos „Saulėgrąža“ valdyba

Scroll to Top