Šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ visuotinis narių susirinkimas.

Kredito unijos „Saulėgrąža“ narių dėmesiui

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad 2022 m. balandžio 22 d. šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1.      Stebėtojų tarybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

2.      Valdybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

3.      Paskolų komiteto ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

4.      Vidaus audito tarnybos ataskaitos pristatymas ir tvirtinimas.

5.      Auditoriaus ataskaitos pristatymas.

6.      Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

7.      Pelno (nuostolių) paskirstymas.

8.      2022 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

9.      Atestuoto auditoriaus ar audito įmonės rinkimai ir atlygio limito nustatymas.

10.    Kredito unijos „Saulėgrąža“ pertvarkymo proceso ir pertvarkymo alternatyvų pristatymas.

11.    Dėl kredito unijos narių, neatitinkančių narystės kriterijų, pašalinimo.

 

Susirinkimas įvyks 2022 m. balandžio 22 d. 9:00 val., Technopolyje, esančiame adresu J. Balčikonio g. 3, LT – 08247, Vilnius.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos, o su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, sprendimo dėl pelno paskirstymo projektu ir auditoriaus išvada kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo dienos kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius, nuo 09:00 val. iki 15:45 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Gintautas Piragius, tel.: +370 527 22877, +370 610 10175, el. paštas gintautas.piragius@ sauletaunija.lt.

2022 m. balandžio 22 d. 9:00 val. neįvykus kredito unijos „Saulėgrąža“ eiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2022 m. balandžio 29 d. 9:00 val., Technopolyje, esančiame adresu J. Balčikonio g. 3, LT – 08247, Vilnius, šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

 

Kredito unijos „Saulėgrąža“ valdyba

Scroll to Top