Šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad 2022 m. rugpjūčio 30 d. šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

               1.     Dėl stojimo į centrinę kredito uniją.

               2.     Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.

               3.     Stebėtojų tarybos nario rinkimai.

               4.     Valdybos nario atšaukimas.

               5.     Valdybos nario rinkimai.

 

Susirinkimas įvyks 2022 m. rugpjūčio 30 d. 9:00 val., kredito unijos „Saulėgrąža“ patalpose, esančiose adresu A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius.

Atsižvelgiant į COVID-19 situaciją šalyje, prašome kredito unijos narių balsuoti raštu visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais svarstomais klausimais.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius:

               Pirmadienį: 8:00 – 17:00 val.

               Antradienį: 8:00 – 17:00 val.

               Trečiadienį: 8:00 – 17:00 val.

               Ketvirtadienį: 8:00 – 17:00 val.

               Penktadienį: 8:00 – 15:00 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą neeilinį visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovas Gintautas Piragius, tel.: +370 527 22877, +370 610 10175, el. paštas gintautas.piragius@sauletaunija.lt.

2022 m. rugpjūčio 30 d. 9:00 val. neįvykus kredito unijos „Saulėgrąža“ neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2022 m. rugpjūčio 31 d. 9:00 val., kredito unijos „Saulėgrąža“ patalpose, esančiose adresu A. Jakšto g. 12, 01105 Vilnius, šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Kredito unijos „Saulėgrąža“ valdyba

Scroll to Top