Šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“ neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

Kredito unijos „Saulėgrąža“, Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel. 4, narių dėmesiui

PRANEŠIMAS

Pranešame, kad 2023 m. sausio 26 d. šaukiamas kredito unijos „Saulėgrąža“
neeilinis visuotinis narių susirinkimas.

Numatoma susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl kredito unijos „Saulėgrąža“ išstojimo iš centrinės kredito unijos.
2. Dėl kredito unijos „Saulėgrąža“ pertvarkymo į specializuotą banką
procedūros pradėjimo ir įgaliojimų parengti ir įgyvendinti pertvarkymo
planą valdybai suteikimo.
3. Dėl teisės valdybai priimti sprendimus dėl ilgalaikių paskolų ir
subordinuotųjų paskolų, kurių suma viršija 1/10 unijos nuosavo
kapitalo, paėmimo.
4. Įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Susirinkimas įvyks 2023 m. sausio 26 d. 9:00 val., adresu Vilniaus r. sav.
Avižienių sen. Užubalių k. Senasis Ukmergės kel. 4.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais bei kitais
dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti likus 5 dienoms iki susirinkimo
dienos kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius, nuo
09:00 val. iki 15:45 val.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą neeilinį visuotinį
narių susirinkimą – administracijos vadovas Gintautas Piragius, tel.: +370 527 22877,
+370 610 10175, el. paštas gintautas.piragius@sauletaunija.lt .

2023 m. sausio 26 d. 9:00 val. neįvykus kredito unijos „Saulėgrąža“
neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui, 2023 m. sausio 27 d. 9:00 val., adresu
Vilniaus r. sav. Avižienių sen. Užubalių k. Senasis Ukmergės kel. 4, šaukiamas
kredito unijos „Saulėgrąža“ pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas,
numatant neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.

Kredito unijos „Saulėgrąža“ valdyba

Scroll to Top