Naudinga informacija

Ataskaitos

2020 m. Pelno (nuostolių) ataskaita

2020 m. Balansas

2020 m. Audito išvada

2020 m. Audito ataskaita

2020 m. Aiškinamasis raštas

Ataskaitų archyvas

 

API atvirojo ryšio sąsaja

Kredito unija „Saulėgrąža“ unija įgyvendina atvirosios bankininkystės iniciatyvą

Kredito unija „Saulėgrąža“ remdamasi Europos antrąja mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2), kurios tikslas – padėti vartotojams greičiau, paprasčiau ir pigiau atsiskaityti už prekes ir paslaugas internetu, įgyvendina atvirosios bankininkystės iniciatyvą. Direktyva numato, kad kredito unijų, bankų klientai galės leisti saugiai prisijungti prie savo sąskaitų banke trečiosioms šalims, o kredito unijos ir bankai privalo tokią prieigą suteikti. Prieigą prie vartotojų duomenų gaus tik tos trečiosios šalys, kurios atitiks visus techninius, saugumo ir kitus priežiūros institucijų nustatytus reikalavimus. Bet kokiai prieigai prie Jūsų sąskaitos bus reikalingas Jūsų sutikimas. Sutikimo iš Jūsų paprašys paslaugas teikianti trečioji šalis ir jį suteikti galėsite jos aplinkoje (pavyzdžiui, įmonės, teikiančios paslaugą, interneto svetainėje). Savo sutikimą turėsite patvirtinti kredito unijos „Saulėgrąža“ Jums suteikta identifikavimo priemone: slaptažodžiu ir SMS žinute gautu kodu.

Jeigu mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjai ir/ar informavimo apie sąskaitas paslaugos teikėjai (toliau kartu vadinami trečiosioms šalims, angl. TPP (third party providers)) nori pradėti naudoti API, jie turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • turėti Lietuvos banko ar kitos ES šalies centrinio banko išduotą  licenciją teikti mokėjimo inicijavimo (angl. PIS) ir/arba  informavimo apie sąskaitas (angl. AIS) paslaugas;
  • turėti QWAC (Qualified Website Authentication Certificate) saugumo sertifikatą, kurį pagal eIDAS standartus išduoda kvalifikuoti patikimumo paslaugų teikėjai (angl. QTSP).

Atlikę šiuos du veiksmus, TPP remdamasis API dokumentacija, kurią rasite https://www.fininbox.com/developers,  gali pradėti naudotis mokėjimo inicijavimo ir/ar informavimo apie sąskaitas paslaugomis.

PSD2 kvietimo nuoroda yra ši: https://psd2.fininbox.com/ TPP turėtų naudoti parametrą U010 (branch name=U010).

Kredito unija "Saulėgrąža" Europos antrąją mokėjimo paslaugų direktyvą (PSD2) įgyvendina kartu su IT sistemų vystytojais FININBOX, daugiau informacijos https://www.fininbox.com/developers

 

Asmens duomenų apsauga Kredito unijoje "Saulėgrąža"

Mes, kredito unija „Saulėgrąža“, gerbiame kiekvieno savo kliento privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti kiekvieno kliento pateiktus duomenis. Informuojame, kad kredito unija „Saulėgrąža“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Išsamią informaciją apie tai, kaip mes atliekame asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą galite rasti kredito unijos „Saulėgrąža“ Privatumo politikoje, su kuria galite susipažinti čia. Atkreipiame dėmesį, kad ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis kredito unijos „Saulėgrąža“ paslaugomis arba lankosi interneto svetainėje www.sauletaunija.lt. Jei susipažinę su Privatumo politika turėsite klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis.

 

Kredito unijos "Saulėgrąža" veiklos teritorija

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kredito unija gali teikti paslaugas Lietuvos Respublikos piliečiams ar asmenims turintiems leidimą nuolatos gyventi Lietuvoje, kurie gyvena, dirba ar mokosi tame rajone, kur įsteigta unija, arba su tuo rajonu besiribojančiose teritorijose. Mūsų atveju, tai Vilniaus rajonas ir gretimi rajonai: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Trakų, Širvintų, Švenčionių, Šalčininkų, Molėtų rajonų ir Elektrėnų savivaldybių teritorijos.

zemelapis-teritorija2

Kaip tapti unijos nariu

Unijos nariu tapti paprasta. Jeigu gyvenate, mokotės ar dirbate unijos "Saulėgrąža" veiklos teritorijoje (teritorijos pažymėtos kairėje), jūs turite su asmens dokumentu ateiti į mūsų klientų aptarnavimo vietą Vilniuje, A. Jakšto g. 12 ir užpildyti prašymą. Unijos nariai turi įmokėti 30 Eur įnašą - pajų, kuris išliks jūsų nuosavybė. Jums bus išduota narystę patvirtinanti unijos nario kortelė. 

3 ikonos g
nario korta

Kas yra 30 Eurų pajus?

30 Eur, kuriuos reikia įmokėti stojimo į uniją metu, yra Lietuvos Respublikos įstatymais numatytas nario įnašas. Jis negali būti mažesnis nei 30 Eur, bet gali būti didesnis, jeigu taip nustato unijos nariai. Pajus – tai Jūsų dalis kredito unijos kapitale, todėl būdamas nariu Jūs esate ne tik klientas, bet ir kredito unijos savininkas. Pajus leidžia naudotis kredito unijos paslaugomis, balsuoti visuotiniame narių susirinkime. Kredito unija "Saulėgrąža" išduoda unijos narystę patvirtinančią kortelę.

 

Skundų nagrinėjimo procedūra kredito unijoje "Saulėgrąža"

  • Jei turite pretenzijų ar skundų, jeigu manote, kad kredito unija "Saulėgrąža" pažeidė Jūsų teisės ar teisėti interesai buvo pažeisti, galite pateikti pretenziją kredito unijai "Saulėgrąža".
  •  Informacija apie tai, kur teikti pretenzijas, kokią informaciją turite pateikti, terminus, per kuriuos jūsų pateikta pretenzija ar skundas bus išnagrinėtas rasite čia.

  • Detalią skundų nagrinėjimo procedūrą rasite čia.