Laimėk dvirtatį sau ir kitam!

Dalyvauk piešimo konkurse „Mano svajonių atostogos” ir pradžiugink save ir savo sesę, brolį ar draugą kredito unijos ” Saulėgrąža” dviračiais !!!

Konkursą skelbia ir organizuoja Kredito unija „Saulėgrąža“.
Konkurso tikslai – skatinti vaikų bendruomeniškumą, mokyti dalintis, dirbti kartu. Nori gyventi sau – gyvenk kitiems.
Konkurse gali dalyvauti vaikai nuo 5 iki 10 metų (imtinai), kurie gyvena arba mokosi Vilniaus, Trakų, Elektrėnų, Širvintų, Švenčionių, Šalčininkų, Molėtų miestuose bei rajonuose.
Konkursui siunčiamų darbų piešimo popieriaus formatas nėra ribojamas, tačiau pageidautinas formatas – A4. Darbų atlikimo technika pasirenkama laisvai. Labai laukiami bendri darbai su sese, broliu ar draugu. Kitoje darbo pusėje turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, amžius ir tėvų ar globėjų el. pašto adresas ir telefono numeris. Sulamdyti, perlenkti per pusę arba praleidus 6 punkte nustatytą terminą pristatyti darbai vertinami nebus.
Konkurso dalyvis konkursui gali pristatyti tik vieną darbą.
Darbai konkursui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2014 m. liepos 1 d. Kredito unijai „Saulėgrąža“, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius. Papildoma informaciją teikiama tel. Nr. +370 610 10 175 bei el. paštu info@sauletaunija.lt  
Darbus vertina Kredito unijos „Saulėgrąža“ sudaryta Darbų vertinimo komisija.
Komisija, kurią sudaro 3 (trys) Kredito unijos „Saulėgrąža“ nariai, atsižvelgdama į darbo atitikimą tematikai, originalumą, meninę raišką, piešimo kultūrą, išrenka geriausią darbą.
Komisija nevertins konkurso taisykles pažeidusių darbų.
Komisijos sprendimai neskundžiami ir dėl jų skundai nepriimami.
Organizatorių atrinkti darbai bus eksponuojami Kredito unijos „Saulėgrąža“ patalpose, adresu A. Jakšto g. 12, Vilnius.
Konkurso taisyklės ir rezultatai skelbiami Kredito unijos „Saulėgrąža“ svetainėje www.sauletaunija.lt. ir socialiniame tinkle Facebook.
Geriausių darbų autoriai bus paskelbti 2014 m. liepos 2 d., laimėtojų tėvus ar globėjus informuosime asmeniškai.
Konkurso laimėtojui arba laimėtojams (jeigu vieno darbo autoriai buvo keli) įteikiama Kredito unijos „Saulėgrąža“ dovana – du dviračiai, vienas – konkurso laimėtojui, kitas – konkurso laimėtojo sesei, broliui ar draugui. Dovana skiriama darbui, nesvarbu, kiek yra jo autorių.
Konkurso organizatoriai pasilieka teisę piešinius neatlygintinai atgaminti, spausdinti, demonstruoti, viešai skelbti ir platinti nurodant darbų autorius.
Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.
Darbų pristatymas į konkursą yra laikomas darbų autorių sutikimu su šiomis taisyklėmis ir darbų eksponavimu. 
 

Kredito unijos „Saulėgrąža“ administracija

Scroll to Top