Kita informacija

Kredito unija "Saulėgrąža" yra indėlių draudimo sistemos dalyvis (Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalis).

Indėlių draudimo suma yra lygi indėlininko indėliui, buvusiam Kredito unijoje "Saulėgrąža" draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų, išskyrus Įstatyme numatytas išimtis.
Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai yra taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje http://www.iidraudimas.lt